Registrovat Přihlásit Obchodní podmínky Nákupní košík

Obchodní podmínky

Dobrý den, vítejte na v internetovém obchodě firmy Josef Burian, rádi bychom Vás seznámili s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník stvrzuje závaznost své objednávky a vyslovuje současně souhlas s obchodními podmínkami.

1. Základní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Profiohnostroj.cz - pyrotechnika a ohňostroje, který provozuje firma Josef Burian

(IČ: 13894013 ) se sídlem Husova 29, 351 24 HRANICE. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávky zboží

a) Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18-ti let. Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.

b) Zákazník může objednávat zboží nonstop z pohodlí domova prostřednictvím e –shopu, telefonem, e-mailem, nebo písemně.

c) Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.

d) Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

f) Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě uvedeném v objednávce nebo k tomu určeném nebo prostřednictvím přepravce.

g) Uvedené ceny v e-shopu jsou aktuální. Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím. Tel.: 605 92 88 81,

E-mail: burianjosef@seznam.cz . Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující má podle § 623 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a tím k vrácení zboží.

b) Dodavatel s kupujícím dohodnou termín (maximálně čtrnáct dnů) a způsob vrácení zboží.

c) Zboží musí být vráceno v původních obalech dodavatele, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení.

d) Dodavatel po vrácení zboží obratem vrátí kupujícímu zpět odpovídající peněžní částku předem dohodnutým způsobem.

4. Dodací podmínka: Pouze  při převzetí, na adrese Husova 449, 351 24 HRANICE. Kupující může zboží uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Skladová dostupnost je informativní, mění se každou minutu a není vždy možné zaručit, že v okamžiku potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. Děkujeme za pochopení.

7. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

b) Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.

c) V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.

d) Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.

e) Vzhledem k charakteru dodávaného zboží, je možno uznat reklamaci nefunkčního zboží pouze v případě chybějící zápalnice (knotu).

f) Vzhledem k návodu na každém výrobku je kupující povinen selhaný výrobek zlikvidovat postupem uvedeným v návodu a není tedy možné reklamovat použitý selhaný výrobek.

g) Při reklamaci nefunkčního zboží se kupující domluví s prodávajícím na způsobu předání tohoto zboží.

8. Závěrečná ustanovení

a) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného.

b) Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.