pyro

Historie

Historie pyrotechniky sahá do staré Číny a souvisí s objevením černého prachu v období 13. století. Slovo pyrotechnika je řeckého původu, kdy slovo pyros znamená oheň a techné je znalost či obratnost v řemeslné, umělecké nebo jiné práci. Zábavná pyrotechnika slouží od dob jejího vzniku mnohým lidem po celém světě. V počátcích používání pyrotechnických výrobků docházelo k častým zraněním a požárům. Postupem času vznikaly nové a bezpečnější výrobky zábavné pyrotechniky. K těmto bezpečnějším výrobkům u nás neposledně přispěl i úřad pro zkoušení zbraní a střeliv, kam pyrotechnické výrobky též patří.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliv dohlíží na bezpečnost pyrotechnických výrobků v ČR. Zákonné předpisy upravují postup, podle kterého mohou dovozci , výrobci a distributoři poskytovat široké veřejnosti pyrotechnické výrobky k prodeji. Sbírka zákonů ČR, Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů ( Zákon o pyrotechnice ) 206/2015 Sb.(www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-206 )